Utdataportalen

Inrapporterad intensivvårdsdata

Utdata i SIR presenteras i form av dynamiska utdataportaler där man kan göra egna urval, men utgå ifrån grunddefinierade standardrapporter. Länk till Utdataportalen  återfinns i menyn till höger och i huvudmenyn under Logga In. Genväg finns även i sidfoten.

En av förutsättningarna för kvalitetsregisterverksamheten är att sprida utdata och göra dem användbara. Arbetet med att designa rapporter och hantera olika möjliga urval är en  uppgift som vi lägger en stor del av våra resurser på.

Funktionalitet

I SIR är data öppet tillgängliga för utsökning. Inom respektive portal finns möjligheter att göra urval och även att spara undan rapporter för egen återanvändning. Det finns också förklaringar till vad varje rapport visar.

Portalen innehåller data från 2008 och framåt, och då bara data med valideringsnivå "Registrerar alltid".

Spara urval som egna rapporter

Funktion med möjlighet att spara dina egna urval som rapporter. För att kunna spara egna rapporter behöver du vara inloggad med SITHS-kort på utdataportalen. För funktionen krävs ingen särskild behörighet utan det enda du behöver göra är att sätta in ditt SITHS-kort och logga in på Utdataportalen