IVA-chefsmöte

Mötet ordnas tillsammans med SIS, Svenska Intensivvårdssällskapet, och avhandlar främst organisatoriska frågor.

Det riktar sig till läkare som är IVA-chefer eller medicinskt ledningsansvariga på IVA, men givetvis är alla intresserade IVA-läkare också välkomna. Även år hålls mötet i samband med SFAI-mötet, på tisdag eftermiddag 18:e september i Linköping.