Riktlinjer gällande registrering

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering efter att de fastställts av SIR. I några fall presenteras kommande riktlinjer parallellt med de fortsatt gällande, t.ex. inför ett årsskifte.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Från SIR
Publicerad den 6 februari 2015

HUVUDDOKUMENT

Vårdtyngdsmätning NEMS

NEMS - Nine equivalents of nursing manpower use score

HUVUDDOKUMENT

NEMS
Från SIR
Publicerad den 6 februari 2015

HUVUDDOKUMENT

Vårdtyngdsmätning VTS 2014

Riktlinjer för VTS2014 - Vårdtyngd Sverige 2014

HUVUDDOKUMENT

VTS2014

RELATERADE DOKUMENT

Från SIR
Publicerad den 22 oktober 2015

HUVUDDOKUMENT

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR. Under åren har det blivit allt tydligare att SIR:s tankar kring inrapportering måste samlas och tydliggöras till alla våra medlemmar. Denna riktlinje är därför framtagen kring de aspekter vi anser vara viktiga att beakta i samband med inrapportering av data samt hur det i praktiken går till

HUVUDDOKUMENT

Inrapportering av data
Från SIR
Publicerad den 24 februari 2016

HUVUDDOKUMENT

PostIVA-uppföljning

Riktlinje för registrering av PostIVA-uppföljning. Gäller för alla utskrivna from 2016-01-01. Riktlinjen för uppföljning efter intensivvård är reviderad inför 2016. Dels ersätts SF-36 med RAND-36, indexvårdtillfälle och karenstid är borttagna samt rekommenderade åtgärder är tillagda. Det finns ett helt nytt webbformulär för utskrivna 2016-01-01 där index och karens är borttaget och där RAND-36 och de nya åtgärderna är tillagda

HUVUDDOKUMENT

PostIVA-uppföljning
Från SIR
Publicerad den 26 april 2016

HUVUDDOKUMENT

Behandlingsstrategi

Riktlinje för registrering av behandlingsstrategi vid livsuppehållande behandling inom svensk intensivvård

HUVUDDOKUMENT

Behandlingsstrategi