Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Referenser

  1. Abrahamsson, Claes (2009). Intuberade patienters upplevelser av intensivvård. Om kampen mellan de overkligt onda och de verkligt goda. Högskolan i Borås/institutionen för vårdvetenskap (VHB).
  2. Bayat, Donia, Lindborg, Ewa (2011). Patientvila på intensivvårdsavdelning under dagtid: Utopi eller verklighet? Röda Korsets Högskola, Stockholm.
  3. Bäckman, Carl (2011). The photo-diary and follow-up appoinyment on the ICA: Giving back the time to patients and relatives. A descriptive and interventional study. Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet.
  4. Eckman Nilsson, Cathrine, Wiklund, Ann (2010). Intuberade intensivvårdspatienters upplevelser av kommunikation under respiratorbehandling. Karlstad universitet/fakultet för samhälls- och livsvetenskaper.
  5. Föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling. SOSFS 2011:7. http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/livsuppehallande-behandling
  6. Larsson, Anders, Rubertsson, Sten (2005). Intensivvård. Lund: Liber AB.
  7. Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling - Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Material från e-platsen SoS 2011. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer
  8. Orwelius, Lotti (2009). Health related quality of life in adult former intensive care unit patients. Medicinska fakulteten, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet.
  9. Ramsden, Catherine, Arthur Örngård, Paula (2011). Intensivvårdssjuksköterskors uppfattning om IVA-delirium och CAM-ICU. Medicinska fakulteten, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

10.  Riktlinjer för svensk intensivvård. http://www.sfai.se/riktlinjer/riktlinjer

11.  Riktlinjer för avbryta eller avstå behandling i svensk intensivvård. http://www.sfai.se/riktlinjer/riktlinjer

12.  Riktlinjer för donation av organ och vävnader antagna 2008-11-19 av SFAI. http://www.sfai.se/riktlinjer/riktlinjer

13.  Samuelson, Karin (2006). Sedation during mechanical ventilation in intensive care – sedation practices and patients´ memories, stressful experiences and psychological distress. Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.