Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Vårdresultat för patienter

Här presenterar vi vårdresultat riktat till patienter

Det är mycket viktigt att patienter ska kunna vara delaktiga i uppföljningen av vården. I samband med intensivvård kan det vara svårt för patienten att i början av sjukdomsförloppet ta till sig resultatdata, då det ofta handlar om livshotande tillstånd med svikt av flera viktiga organfunktioner såsom andning, cirkulation, hjärta, lever och njurfunktion. Intensivvården inriktas då i första hand på understödjande behandling av dessa sviktande organfunktioner som t.ex. respiratorbehandling vid andningssvikt. Sådan behandling kräver ofta att patienten hålls nedsövd för att tolerera behandlingen. I en sådan situation är anhöriga viktiga som patientföreträdare och kan medverka som språkrör för patienten. Det är också viktigt att anhörigas perspektiv belyses i sig vid vård av en svårt och ibland långvarigt sjuk patient.


Här presenterar vi resultatdata för patient och/eller anhöriga utformat på ett sådant sätt att det ska upplevas som relevant och förståeligt. Data som finns här handlar om:
1. Riskjusterad mortalitet/dödlighet
2. Behandlingsstrategi
3. Uppföljning efter intensivvård