Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Behandlingsstrategi

I samband med inläggning på intensivvårdsavdelning av en patient med ett livshotande tillstånd skall ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi finnas i patientjournalen. I de flesta fall innebär detta full satsning dvs. inga behandlingsbegränsningar. Under pågående vård med försämring, kan det bli aktuellt med behandlingsbegränsning – antingen att avstå från eller avbryta pågående livsuppehållande behandling.


Andelen intensivvårdstillfällen som har ett dokumenterat beslut om behandlingsstrategi (begränsning) redovisas i rapporten Behandlingsbegränsning.

För visning i tabelläge välj "Visa tabell" och för mer information se "Visa förklaring" i rapporten.