Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Ankomst från akuten från annat sjukhus

Rubrik: Ankomst från akuten från annat sjukhus

Avsändare: Eva Larson

Organisation: RS

Besvarad av: Carl-Johan Wickerts

Fråga:

Om vi får en patient direkt från akuten från ett annat sjukhus. Vad är då rätt ankomstväg dels för vårdtillfället dels i Box I i SAPS3? Annat sjukhus eller Akutmottagning?

Svar:

Det finns ingen allmängiltigt svar på denna fråga utan man måste se till det enskilda fallet. Är orsaken att det inte finns IVA-plats på det första sjukhuset är det en situation som bör undvikas för i det läget borde det varit säkrare att överföra en mer stabil befintlig IVA-patient till annat sjukhus än att ta någon direkt från akuten. Är det så att IVA-personal tar hand om patienten i ovan nämnda sitution på akutmottagning och under transport så är ankomstvägen "från annan IVA pga resursbrist hos avsändaren". I det fall där inte IVA på första sjukhuset överhuvudtaget varit inblandat har jag svårt att se att patienten kommer direkt till IVA på det nya sjukhuset utan då bör väl akutmottagningen varit inblandad och därigenom också ankomstvägen.