Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Operation?

Rubrik: Operation?

Avsändare: Camilla Björkman

Organisation: NIVA US Linköping

Besvarad av: Per Hederström

Fråga:

Räknas diagnostisk cerebral angiografi-invasiv som operation? Från sirs direktiv: Med operation menas ett invasivt ingrepp i terapeutiskt och/eller diagnostiskt syfte som innebär mer än minimal vävnadsskada. Interventionell radiologi eller PCI räknas ej som operation medan endovaskulära ingrepp, t ex som alternativ till öppen aortakirurgi, räknas som operation.

Svar:

Diagnostisk cerebral angiografi räknas inte som operation. I tillägg ska nämnas att SIR håller på att inventera och revidera innebörden av vad som räknas som operation i grunddata. Då kommer sannolikt cerebral angiografi med intervention d.v.s. olika ingrepp utförda via inladgda katetrar räknas som operation. Mer inormation om detta kommer under 2018.