Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

PCS samt MCS

Rubrik: PCS samt MCS

Avsändare: Mika Holmqvist

Organisation: Thoraxintensiven KS solna

Besvarad av: Carl-Johan Wickerts

Fråga:

Hej! 1. Nu när RAND trätt i kraft så får man inte siffran PCS och MCS uträknad längre. Hur ska jag tolka diagrammet. 2. Jag saknar också en förklaring till förkortningarna på "spindeln".

Svar:

I samband med övergång från SF-36 till RAND-36 har det inkommit en del frågor om instrumentet. RAND-36 består precis som SF-36 av 36 frågor inom 8 domäner. Skattningen presenteras både i siffror under respektive domän och i form av ett spindeldiagram. Domänerna är samma i SF-36 som i RAND-36; RP – fysisk rollfunktion (Role Physical),  PF – fysisk funktion (Physcial Function), SF – social funktion, (Social Function), BP – smärta (Bodily Pain), RE –emotionell rollfunktion (Role Emotionell), GH-generell hälsa (General Health), MH – mental hälsa (Mental Health) och VT – vitalitet (Vitality) samt en fråga som inte ingår i någon domän (denna presenteras inte i spindeldiagrammet).

Två stycken område (summa score) kan beräknas utifrån resultat från SF-36 MCS för mental hälsa och PCs för fysisk hälsa. I RAND-36 finns inte i nuläget möjlighet att göra beräkningar för att ta fram dessa områden. Detta då områdena beräknas utifrån en algoritm avsedd för SF-36. PROM center som översatt och validerat RAND-36 arbetar på en lösning.