Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Postnummer på asylsökande

Rubrik: Postnummer på asylsökande

Avsändare: Helena Nilsson

Organisation: Civa Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Besvarad av: Carl-Johan Wickerts

Fråga:

Hej! Jag undrar hur man skall göra med postnummer på asylsökande. De har ofta ett svenskt postnummer och bor på en svensk adress, ibland flera år. Skall vi rapportera det svenska postnumret eller ändra till 77777 eller 88888 beroende på vilken landstillhörighet patienten har

Svar:

Det finns inga klara regler för hur detta ska hanteras vad jag känner till. Min spontana reaktion är att man bör använda 777 77 eller 888 88 om personen inte har ett permanent upphållstillstånd och det svenska postnumret när de har uppehållstillstånd men detta är troligen inte vettigt ur ekonomisk synpunkt för vi kan ju inte debitera hemlandat för en flykting så av den anledningen så ska man nog använda det svenska postnumret i alla lägen.