Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

SAPS3 och inskränkt behandling

Rubrik: SAPS3 och inskränkt behandling

Avsändare: Vitus Krumbholz

Organisation: Sahlgrenska, Intensivvårdssektionen

Besvarad av: Christina Agvald Öhman

Fråga:

Undrade hur man bör förhålla sig gällande patienter med beslut om inskränkt behandling från IVA-start och SAPS-registrering. Statistiken visar ju att SMR av IVApatienter med inskränkt behandling är mkt högre utan att man i efteråt kan se när behandlingsbeslutet fattades (från start vs under pågående behandling). Om vi tar SAPS3 som benchmarking-instrument på allvar borde åtminstone vissa av patienterna (tex dem som vi lägger in med imminent inklämning inför evtl. donation, även DNR+DNI borde diskuteras) klassas som bortfall. Känner att detta egentligen är ett uppenbart problem som säkert redan har diskuterats inom SIR, hittar dock ingenting i FAQ sektion.

Svar:

Du har helt rätt i att behandlingsstrategi påverkar både OMR och SMR. Enda sättet att i nuläget värdera detta är ju att göra separat VLADkurva/SMR på de med behandlingsbegränsningar och de utan. Flera SSAI projekt (intensivistutbildningen) har gjort just detta för sina egna avdelningar. När SAPS3 originalstudien gjordes skilde man inte på om behandlingsbegränsningar förelåg eller ej varför den påverkan som det har på SMR  finns med från originalstudien och inte bör ändras. Man kan dessutom inte  exkludera de vårdtillfällen som har begränsning från start i utdataportalen.  De vårdtillfällen  man kan exkludera är om de haft begränsning oavsett när i tid den uppkom. Vad gäller de patienter som läggs in som avlidna för organdonation pågår en diskussion och ett underlag håller på att tas fram för styrelsen  i SIR om att klassificera dessa som en egen vårdtyp.