Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Sederingsskala sederingsmål

Rubrik: Sederingsskala sederingsmål

Avsändare: Elena Nikolic

Organisation: IVA Västerås

Besvarad av: Carl-Johan Wickerts

Fråga:

"Hur ska man sätta upp sederingsmål för patienter som intuberas och vårdas i respirator pga sänkt medvetandegrad ? De sederas inte alltid (djupt medvetslösa och även om man sederar är det inte möjligt att styra sederingsgrad pga dynamiska naturen av primära neurologiska patologiska processen?"

Svar:

Man kan självklart ha olika sederingsmål även för medvetssänkta patienter. En patient med ett ickekonvulsivt status epilepticus kan ja ha ett sederingsmål som är RASS-4 och där  är det möjligt att snabbt nå målet medan en intoxikerad patient har kanske målet RASS 0 men där kan det dröja innan man når målet. I vissa fall måste man acceptera att man av olika skäl inte kan uppnå ett önskat sederingsmål men likväl kan sederingskala och sederingsmål vara ett användbart intrument.