Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

VTS

Rubrik: VTS

Avsändare: Linda Ahl Karlsson

Organisation: IVA Höglandssjukhuset

Besvarad av: 

Fråga:

Vi har en sjukgymnast knuten till vår intensivvårdsavdelning som kommer några timmar varje dag. Hon medverkar vid mobilisering, kontrakturprofylax, andningsvård m.m. Hon dokumenterar också sina åtgärder i vår datajournal. Kan alla eller några av hennes åtgärder/tid räknas med i vår VTS registrering?

Svar:

Ja. VTS2014 avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som åtgår för att tillgodose en patients intensivvårdsbehov.
• Poängsättningen skall vara motiverad av ett behov hos patienten.
• Undersökningar och åtgärder skall vara utförda av avdelningens personal. Med avdelningens personal menas: sjuksköterskor, barn/undersköterskor, läkare och annan vårdpersonal som är knutna till avdelningen och som deltar i det patientnära arbetet.