Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Möten 2012

Här presenteras material från olika typer av SIR-möten

Utbildningsdag för administrativ personal 2012-11-15
Hotell Continental Stockholm

Material från dagen
Utbildningsdag.ppt eller Utbildningsdag.pdf

 

Nationella Kvalitetsregisterkonferansen i Karlstad 2012-10-10--11 

SIR:s slutredovisning (ppt)
SIR:s slutredovisning (pdf)

 

Alingsås lasarett vann pris för bästa poster 

Alingsås lasarett vann pris för bästa poster


Alingsås lasarett (poster pdf)

Nationell uppföljning av avlidna på IVA- Thomas Nolin

 Nationell uppföljning av avlidna på IVA- Thomas Nolin


Nationell uppföljning av avlidna på IVA (poster)

Ett guldkorn från Växjö som presenterade sitt Sepsis-projekt (bild)
Tänk Sepsis- Tid är liv (ppt)
Tänk Sepsis- Tid är liv (pdf)

Är svensk intensivvård könsjämlik? (ppt)

Avdelningens egenkontroll av data

Här finns det verktyg som är framtaget för att underlätta egenkontroll av verksamheten som också presenterades i Saltsjsöbaden. Version 1.0.0.

Fortbildningskurs Saltsjöbaden 2012-03-15--16

Välkomna och praktisk information samt
Nyheter & Pågående arbete

Grupp 1: Registreringsproblematik och tillämpning med inriktning på diagnoser, riskjustering, komplikationer mm.

Grupp 2: Registreringsproblematik och tillämpning med inriktning på vårdtyngd, åtgärder, komplikationer mm.

Grupp 3: PostIvauppföljning – hur tolkar jag mina data?

Grupp 4: Forskning i SIR.

Grupp 5: Skapa din avdelnings hemsida på SIR-webben.

Grupp 6: Avdelningens egenkontroll av data - hjälp för att öka datakvalitén.

Grupp 7: VTS - Utveckling av Vårdtyngd Sverige.

Patientinformation

Datajuridik i vardagen

Återinskrivningar på IVA i Örebro – orsaker och konsekvenser Per Bornefält, Örebro

Patientsäkerhet - kan vi mäta avdelningens säkerhetskultur?
Carl-Johan Wallin och Lisbet Meurling
AnOpIVA kliniken,
Karolinska Universitets sjukhuset , Huddinge

Årsmöte för verksamhetsåret 2011

Årrmöte hålls på Vår Gård, Saltsjöbaden för Svenska Intensivvårdsregistret, verksamhetsåret 2011. Det äger rum 2012-03-16 kl 10.30-11.30. Representanter för medlemsavdelningarna kallas härmed.

Dagordning
Årsberättelse Ordförande
Årsberättelse FoU
Årsberättelse IT
Årsberättelse allmän inklusive Ekonomi (Exekutivt ansvarig)
Revisionsberättelse
Förslagshandlingar till årsmötet:
-