Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Möten 2013

Här publicerar vi mötesdokumentation med anknytning till SIR från olika möten under kalenderåret 2013.


Utbildningsdag för administrativ personal 2013-11-21
Svenska läkarsällskapets lokaler

Material från dagen
Utbildningsdag 2013-11-21

 

SIS Johannesbergs slott 2013

SIR på SIS-mötet
SIR for Dummies
Godbitar från Portalen

 

SFAI-veckan Åre 2013

Sten Walther: SIR som kunskapskälla - Lär av vad Du gör!
Sten Walther: Årets bubblare
Sten Walther, Lars Engerström: Riskjustering i svensk intensivvård
Folke Sjöberg: Är svensk intensivvård könsjämlik?
Per Hederström: SIRI - Influensaövervakning på svenska intensivvårdsavdelningar

 

PostIva-seminarium Arlanda kongresscenter 2013-09-26

SIR Riktlinje PostIva 2013
Guidad tur genom SIR PostIva webbmodul 2013
Presentation portal utdata 2013
Spindlar och analyser
Hur tolka SF-36

 

Fortbildningskurs Saltsjöbaden 2013-03-14--15

Välkomna och praktisk information samt nyheter och pågående arbete
Grupp 1: Registreringsproblematik med inriktning på diagnoser, riskjustering, komplikationer mm
Grupp 2: Registreringsproblematik med inriktning på vårdtyngd, åtgärder, komplikationer mm
Grupp 3: SIR från grunden
Grupp 4: Forskning i SIR
Grupp 5+8: Nyheter i Utdataportalen och SIR:s årsrapport
Grupp 6: Delirium och komplikationer
Grupp 7: Bättre intensivvård - Genombrottprojektet
Kvalitetsindikatorer - Vad ska vi ha dem till?
Tänk sepsis - Rädda liv - Pär Lindgren Växjö
Egenkontroll av data - Irene Åkring Varberg

Årets Eldsjäl - Arne Johansson Gävle

 Här finns fler bilder från Saltsjöbaden

 

Årsmötesdokumentation till årsmötet 2013-03-15

Dagordning
Årsmötespresentation (kan komma att få mindre justeringar fram till årsmötet), länkar i filen fungerar inte på webben) Uppdaterad i ekonomidelarna med mer detaljer efter önskemål från revisor.
Årsberättelse Ordförande
Årsberättelse FoU-grupp
Årsberättelse IT-grupp
Valberedningens förslag till årsmötet för verksamhetsåret 2013
Revisionsberättelse
Nu gällande stadgar
Förslag till stadgeändring (godkänd första gången förra årsmötet och nu anmäld för andra och sista godkännande) Röda områden i texten är omskrivna mot nu gällande.