Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Möten 2015

Här publicerar vi dokumentation från kurser och möten 2015

PostIVA-seminarie 2015-12-09

Kvalitetsindikatorer och Omvårdnadsvariabler
Relevanta PREM mått i SIR
RAND-36

 

Forskningssymposium Sigtuna 2015-11-10

Sammanfattning av presentationer

 

SIR och SIS IVA-chefsmöte 2015-09-24

Minnesanteckningar

 

SFAI-veckan Stockholm 2015-09-21--23

Femton år med SIR (Sten Walther)
Hälsorelaterad livskvalitet upp till 12 månader efter intensivvård (Lotti Orwelius)
Variationen i antalet organdonationer per landsting minskar när hänsyn tas till donatorns hemvist (Thomas Nolin)

 

Skottlands intensivvårdssällskap (SICSAG) 2015-09-04

Möte med SICSAG i Skottland

Presentation av SIR (Ritva Kiiski Berggren)

 

SIR:s årliga konferens Vår Gård 2015-03-12--13

Välkomna 
Nya Q-indikatorer 2016 (Christina Agvald-Öhman, Pär Lindgren) 

Nyheter - nu och inför 2016
- Riktlinjeförändringar (Carl-Johan Wickerts)
- Vårdbegäran (Per Hederström) 
- SIRI (Per Hederström)
- SIR-webben för patienter och närstående (Susanne Wickberg)
- Webbvalidering (Caroline Mårdh)

Demonstration av Utdataportalen  (Per Hederström, Carl-Johan Wickerts)
Frågetecken som behöver rätas ut - Behandlingsstrategi  (Peter Nordlund)

Hjältar på golvet 
- Behandlingsbegränsningar på IVA  (Anna Karlsson)  
- KOLpatienter på IVA  (Johan Berkius) 
- Överflyttning av IVA-patienter mellan IVA-avdelningar  (Johan Persson)

Utdataportalen - Vad har jag för nytta av den?  (Per Hederström)

 

2015-03-13
Datakvalitet - Validering av Nationella Kvalitetsregister (Aldana Rosso) 

Projekt - Pågående eller avslutade projekt med anknytning till SIR
- Närståendeenkät (Johan Thermaenius, Anna Schandl) 
Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister (Susanna Lagersten) 
-
Karolinska Huddinge IVA (Elin Erlandsson, Malin Perers) 
-
Södersjukhuset IVA (Brian Cleaver, Marie Eivarsson) 

Forskning i SIR - Datakyrkogård eller levande data? (Sten Walther, Johan Berkius)Årsmöte för verksamhetsåret 2014

Vår Gård Saltsjöbaden 2015-03-13 kl 10:30 - 11:30

Dagordning kort
Dagordning detalj
Årsrapport ordförande
Årsrapport FoU
Årsrapport IT
Revisionsberättelse
Röstlängd
Förslag till nya Kvalitetsindikatorer (uppdaterad 2015-03-09)
Förslag till nya Kvalitetsindikatorer (uppdaterad 2015-03-11, innehåller ändringar)