Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Möten 2016

Här publicerar vi dokumentation från kurser och möten 2016

Forskningssymposium Sigtuna 2016-11-15--16

Målbild

Presentation av deltagarna

Rekrytering av svenska IVA till internationella multicenterstudier

SIR:s historik

SOFA

Vad önskar SIR av författarna vid publikationer

Variabler i SIR

FoU datauttag

National ICU registries

Kvalitetsregister i Pubmed

Sammanfattning av gruppdiskussioner

Sammanfattning av FoU-mötet

Utvärdering

 

2nd Scandinavian Intensivist Meetings 2016-06-01--03

Quality indicators in national registries
How to select them? How to evaluate them?
Sten Walther, MD PhD Heart Centre, University Hospital  Linköping, Sweden

 

SIR:s årliga konferens 2016-03-17--18

Välkomna

Gott och blandat (Christina Agvald-Öhman och Carl-Johan Wickerts)

Registeranvändning och traumavård (Olof Brattström och Pär Lindgren)

Svensk riktlinje för intensivvård (Ulrika Östberg)

SIR i vardagen (Christina Agvald-Öhman, Eva Åkerman och Lena Andersson)

Registreringsövningar med fokus på:
  - Diagnoser (Pär Lindgren och Ritva Kiiski Berggren)
  - VTS och NEMS (Anna Eriksson och Susanne Wickberg)

Vad vill Ni använda datan till
 -
Lokal Isaac (Caroline Mårdh och Lena Andersson)
 - Lokal Albin (Per Hederström och Carl-Johan Wickerts)

Kvalitetskontroll av data (Birgitta Alhall)
Kvalitetskontroll av data (Helena Nilsson)

Storytelling: När det blir "fel"
 - Jonas Berner och Katharina Johansson
 - Peter Nordlund 

Sederingsskala och sederingsmål (Johan Petersson)

2016-03-18

Vården i siffror (Carl-Johan Wickerts)

Webval (Caroline Mårdh)

 Forskningstema
 - Varför ska man forska på SIR-data? (Ritva Kiiski Berggren och Sten Walter)
 - Patientens skattade resultat efter intensivvård (Lotti Orwelius)
 - Genusperspektiv i intensivvården (Carolina Samuelsson)

Coahingakademin
 -
Erfarenheter från Östersundsprojektet (Ulrika Östberg och Pia Iwars)

Smaken av vatten (SIR:s patientrepresentant Anne-Maj Thorsson)

Så gjorde vi förr ( Hans Blomqvist)

Årsmöte för verksamhetsåret 2015

Vår Gård Saltsjöbaden 2016-03-18 kl 10:30 - 11:30

Dagordning kort

Dagordning detalj

Årsrapport ordförande

Årsrapport FoU

Årsrapport IT

Revisionsberättelse

Röstlängd

Nu gällande stadgar

Förslag till stadgeändring § 9

Förslag till stadgar 2017