Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Möten 2017

Dokumentation från kurser och möte under 2017

Forskningssymposium Sigtuna 2017-11-21--22

Programmet

Registerservice och stöd till kvalitetsregister -
Socialstyrelsen - Anna Dovärn och Anna Gref

Infrastrukturer för registerbaserad forskning
Vetenskapsrådet - Magnus Eriksson

Vi har en ide om en randomiserad registerstudie, så här går vi från ord till handling - 
Swedeheart - Bertil Lindahl

Tillbakablick från tidigare möte - Vad har vi omsatt?

Gruppdiskussioner

Sammanfattning från  gruppdiskussionerna

Presentation av pågående projekt:
”Longitudinell uppföljning efter intensivvård – en multiregisterstudie” - Lotti Orwelius

SWECRIT - Martin Spångfors

Enkät om sedering - Oskar Tali

Diabetes. Samkörning mellan Diabetesregistret och SIR - Johan Mårtensson
(ingen presentation)

Mikrobiologi och antibiotikaresistens
vid svåra exacerbationer av kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL)

- Johan Berkius

Trauma. Samkörning mellan Swetrau och SIR - Anders Oldner
(ingen presentation)

Kalibrering för riskjusteringsmodellen Intensivvårds-Higgins - Lars Engerström
(ingen presentation)

FoU-processen i SIR


Seminarium för PostIVA 2017-08-29

SIR arrangerade för fjärde gången seminarium för PostIVA-användarna. Syftet med seminariet är att sprida kunskap inom PostIVA och att byta erfarenheter med andra som arbetar med PostIVA.
Seminariet var välbesökt, totalt 85 deltagare från hela landet. Programmet innehöll både presentationer av PostIVA på utdataportalen, produktionsdata, nationell rekommendation för uppföljning, samt presentationer av pågående studier inom PostIVA. Vår förhoppning är att deltagarna fick med sig mycket kunskap och nyheter med sig tillbaka som de kan använda på hemmaplan.

Program och innehåll

 

SIR:s årliga konferens 2017-03-30--31

Programmet

Välkomna 

Gott och blandat - Carl-Johan Wickerts och Christina Agvald Öhman

SAPS3Lars Engerström

Svår sepsis på IVA och diagnosen som försvann - Susanne Wilhelms

VTS-Bemanning - Storytelling Falun

Sederingsskala och sederingsmål Frågestund - Johan Petersson

Utbildning i moderna tider - Stuart Duffin

Diagnos 2018 - Pär Lindgren

Patientsäkerhet på IVA - Pelle Gustafson

Patientsamverkan - Cristin Lind och Neha Sharma

Itembanking - Evalill Nilsson

 

Fredag 31/3

Riktlinje för svensk intensivvård - Johan Petersson

MIG - Per Hederström

SIR:s betydelse för IVA - Sten Walther

The power of registries - Michelle Chew 

Intensivvården i framtiden i Sverige


Patientupplevelse från IVA - Stina och Erica

 

Årsmöte för verksamhetsåret 2016

Dagordning kort

Dagordning detalj

Årsberättelse ordförande

Årsberättelse FoU

Årsberättelse IT

Revisionsberättelse

Nu gällande stadgar

Förslag stadgar 2017

Förslag stadgar 2018