Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Borås

Organisation

Södra Älvsborg Sjukhus Borås, Anestesiklinik

Region Västra Götaland

Ledning och kontaktvägar

VC Anestesiklinik Anki Snygg

Vårdenhetschef IVA:

Bodil Hjort bodil.hjort@vgregion.se

Maria Nilsson maria.j.nilsson@vgregion.se

Vårdenhetsöverläkare:

Peter Geiger peter.geiger@vgregion.se

 

Adress:

Södra Älvsborg Sjukhus Borås

Intensivvårdsavdelning

Brämhultsvägen 82

50182 Borås

 

Telefon 033-6163050

Avdelningstyp

Allmän intensivvårdsavdelning (vuxna och delvis även barn)

Upptagningsområde ca 200 000 invånare (Sjuhäradsområde med Borås som centrum)

Antal vårdplatser och produktionsvolymer per vårdtyp

(regelbemanning för) 8 vårdplatser, kan tillfälligt utökas; ca 820 patienter /år

postoperativ övervakning dygnet runt måndag till fredag kväll, ligger i en annan våningsplan, flyttas under helgen till IVA, bemannas av IVA personal

Personalstruktur och normal bemanning inklusive läkarbemanning

IT-stöd för SIR-arbetet, Riskjusteringsmodell samt Vårdtyngdsprotokoll

PASIVA för kvalitetsregistrering, SAPS3

VTS för vårdtyngd

Melior (med läkemedelsmodul) som journalsystem. Hög grad av integration av övriga datasystem på sjukhuset (Röntgen, lab, mikrobiologi, EKG, Archiv osv)

OP-planeringssytem ORBIT

Övrig presentation

MIG verksamhet

post-IVA mottagning

Projekt, händelser, rutiner mm

..är väl Europas första intensivvårdsavdelning, öppnades 1952 av Åke Bauer!