Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Danderyd

Organisation

Tillhör Anestesi- och intensivvårdskliniken Danderyds sjukhus AB.
Aktiebolag helägt av Stockholms läns landsting.
Transplantationsenhet: OFO-mellan Sverige.

Ledning och kontaktvägar

VD Stefan Jacobsson
Verksamhetschef: Jenny Arhammar, jenny.arhammar@sll.se
Sektionschef: Hans Barle, hans.barle@sll.se  

Adress:
Intensivvårdsavdelningen
Danderyds sjukhus AB
182 88 Stockholm
Tel. 08 123 554 49

 

Avdelningstyp

Allmän intensivvårdsavdelning med huvudsakligen vuxna patienter.
Upptagningsområde nordöstra och norra Storstockholm, ca 450.000 invånare 

Antal vårdplatser och produktionsvolymer per vårdtyp

8 st intensivvårdsplatser med ca 800 patienter per år
Uppvakningsavdelningen har 21 st vårdplatser och är öppen dygnet runt
alla veckodagar. Antal patienter som vårdades på uppvakningsavdelningen
 2016 var 12 780st.

Personalstruktur och normal bemanning inklusive läkarbemanning

Minimibemanning på IVA är 4 st sjuksköterskor och 5 st undersköterskor, 3 st läkare dagtid och en läkare under utbildning samt 1 st IVA/mellanjour jourtid.

UVA bemanning är 2 st sjuksköterskor och 2 st undersöterskor på förmiddagen samt 4 sjuksköterskor och 4 undersköterskor på eftermiddagen.
Undersköterskor och sjuksköterskor roterar mellan IVA och UVA och några sjuksköterskor roterar mellan dag och natt. Tre chefsjuksköterskor på IVA, en på UVA, en utbildningsledare samt en sjukgymnast

 

IT-stöd för SIR-arbetet, Riskjusteringsmodell samt Vårdtyngdsprotokoll

Använder PasIva för registrering

SAPS3/PIM2 för riskjustering 

VTS 2014 för vårdtyngd

Take Care som journalsystem och läkemedelsmodul infördes 2010

Arbete med att införa PDMS pågår

 

Övrig presentation

MIG verksamhet dygnets alla timmar och Post IVA mottagning 1 dag/veckan.

Projekt, händelser, rutiner mm

Pingpong används som kompetenskort för alla personalkategorier.
Utvecklingsarbetet är organiserat under 15 ansvarsgrupper med en ansvarig utsedd i varje grupp. Tid för allt arbete planeras in i schemaprogrammet Heroma.
Projekt som pågår 2012 är ett sederingsprojekt och "Bättre vård med kvalitetsregister", ett projekt inom SKL.

Utrustning
Åtta platser är utrustade med Servo I. Ny övervakningsutrustning från GE installerades på alla platser på IVA under 2011.
För noninvasiv ventilation kompletteras respiratorerna med V60.
Prismaflex används för kontinuerlig dialys.