Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Kristianstad

Organisation

Skånevård Kryh
Centralsjukhuset Kristianstad inom Region Skåne
Södra Sjukvårdsdistriktet & Södra Transplantationsenheten

Ledning och kontaktvägar

Verksamhetschef
Ytte Hjert
ytte.hjert@skane.se  

Medicinskt ledningsansvarig läkare IVA
Jonas Prellner
jonas.prellner@skane.se

Enhetschefer
Helén Berthelson & Anders Nilsson
helen.berthelson@skane.se
anders.e.nilsson@skane.se

Telefon till IVA: 044 3091160
Mailadress: iva.csk@skane.se
Fakturaadress:
Skånevård Kryh
Centralsjukhuset Kristianstad
205 01 Malmö

Avdelningstyp

IVA-avdelning med fristående postoperativ uppvakningsavdelning
PostIva-mottagning och MIG-team finns

Antal vårdplatser och produktionsvolymer per vårdtyp

6 IVA-platser med ca 575-625 IVA-vårdtillfällen per år

Personalstruktur och normal bemanning inklusive läkarbemanning

IT-stöd för SIR-arbetet, Riskjusteringsmodell samt Vårdtyngdsprotokoll

Använder PasIva som IT-stöd för IVA-registrering.
SAPS3 och PIM3 används som riskjusteringssystem.
VTS2014 som vårdtyngdssystem 

Övrig presentation

Projekt, händelser, rutiner mm