Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

SU Östra Infektion

Avdelning 302 Infektions-IVA

Organisation

Västra Götalandregionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Område 4
Infektion

 

Ledning och kontaktvägar

VC Lars-Magnus Andersson

VÖL Magnus Brink
magnus.brink@vgregion.se
031-3434536

VEC Laila Johansson
laila.c.johansson@vgregion.se
031-3435291

SIR-kontakt Åsa Forsberg
asa.forsberg@vgregion.se
031-3434290

Infektions-iva avd 302
416 50 Göteborg
031-3434290
Webbplats på SU

Avdelningstyp

Avd 302 är en integrerad intensivvårdsavdelning med fyra intensivvårdsplatser, två intermediärvårdplatser och nio allmänplatser.

Antal vårdplatser och produktionsvolymer per vårdtyp

4 intensivvårdsplatser, 2 intermediärvårdplatser och 9 allmänplatser.

Sommartid 4 intensivvårdsplatser och 2-4 platser för intermediär- och allmänsjukvård.

 

Personalstruktur och normal bemanning inklusive läkarbemanning

VÖL Magnus Brink är specialist i IVA/anestesi och infektionssjukvård. Övriga avdelningsläkare är specialister eller underläkare inom infektion. Vi har ett nära samarbete med anestesikliniken på centralkliniken Östra.

Vårdpersonalen utgörs av ca 50-55 sjuksköterskor och undersköterskor, i ungefär lika del.

IT-stöd för SIR-arbetet, Riskjusteringsmodell samt Vårdtyngdsprotokoll

pas-iva

Övrig presentation

Projekt, händelser, rutiner mm

Post-IVA-uppföljning
Kontaktpersoner
Carina Eklund carina.r.eklund@vgregion.se
Åsa Forsberg asa.forsberg@vgregion.se
Tel 031-3434290