Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Sahlgrenska CIVA

sahlgrenska Sjukhuset

Organisation

Västra Götalandsregionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anestesi/Operation/Iva, Område 5.

Civa/Avd 22 Postoperativ Intensivvård/Avd 95 Postoperativ vård A och B.

Ledning och kontaktvägar

Verksamhetschef Peter Kimme.

Sektionschef Linda Block Tel: 031-3428173.
linda.block@vgregion.se

Vårdenhetsöverläkare CIVA, Christian Rylander Tel: 031-3428332.
christian.rylander@vgregion.se

Vårdenhetsöverläkare Avd 22/Avd 95A och B, Smärtenheten Keti Dalla Tel: 031-3427794. keti.dalla@vgregion.se

Vårdenhetschef Marina Henriksson Tel: 031-3428842.
marina.e.henriksson@vgregion.se

Bitr.Vårdenhetschef CIVA, Jeanette Ingemarsson Tel: 031-3429723.
jeanette.ingemarsson@vgregion.se

Bitr.Vårdenhetschef CIVA, Paula Örngård Tel: 031-3428222.
paula.arthur_orngard@vgregion.se

Bitr.Vårdenhetschef Avd 22 Postoperativ Intensivvård, Marie Wiklund Tel: 031-3439887.
marie.wiklund@vgregion.se

Bitr.Vårdenhetschef Avd 95 Postoperativvård A och B, Ulrika Norlin Tel: 031-3427808.
ulrika.norlin@vgregion.se

Systenadministratörer med ansvar för registrering av data som skickas till SIR.
Susanne Svensson Tel: 031-3428885
susanne.s.svensson@vgregion.se

Lisbeth Gustafsson tel: 031-3428885
lisbeth.i.gustafsson@vgregion.se

Postadress:

Central Intensivvårdsavdelning CIVA
Sahlgrenska Sjukhuset/SU
Gröna Stråket 2 Uppg B vån 4
413 45 Göteborg
Tel: 031-3421096

Avd 22 Postoperativ Intensivvård
Sahlgrenska Sjukhuset/SU
Blå Stråket 5 Uppg D vån 4
413 45 Göteborg
Tel: 031-3421022

Avd 95 Postoperativ vård A och B
Sahlgrenska Sjukhuset/SU
Gröna Stråket 2 vån 3
413 45 Göteborg
Tel: 031-3421095/3426329

Adress på webben
http://www.sahlgrenska.se/su/civa

Avdelningstyp

Civa och Avdelning 22 är intensivvårdsavdelningar med möjlighet till avancerad omvårdnad för alla patientkategorier inom medicin, kirurgi, neurologi, plastik, urologi och öron, dock ej neonatal och thoraxpatienter. Vi är även regionens centrum för trauma och transplantation. Rikssjukvårdsuppdrag som vårdas postoperativt är bland annat levertransplantationer och craniofascialaplastiker på barn.
På Avdelning 95 A vårdas patienter efter övriga operationer, här förekommer även postoperativa intensivvårdspatienter i begränsad omfattning. Avdelningen är öppen dygnet runt måndag till fredag. På Avdelning 95 B vårdas även barn under 16 år och patienter med kortare postoperativt övervakningsbehov. Avdelningen är öppen dagtid måndag till torsdag.

Antal vårdplatser och produktionsvolymer per vårdtyp

20 IVA platser med 2210 vårdtillfällen och 5355 vårddygn för 2016. 35 postoperativa platser, varav 5 uppvakningsplatser är barnanpassade. Antalet postoperativa vårdtillfällen var 2016 ca 11 424 och vårdtiden ca 55 421 timmar.

MIG 24 tim/dygn 7 dagar i veckan med 650 MIGkontakter och i genomsnitt 1,8/dygn för 2014.

Ventilatorbehandling-invasiv, 1024 vårdtillfällen och totalt 73 180 timmar för 2016.

CRRT-kontinuerlig renal ersättningsterapi, 114 vårdtillfällen och totalt 16 605 timmar för 2016.

Personalstruktur och normal bemanning inklusive läkarbemanning

CIVA/Avd 22/Avd 95 A och B med 260 anställda är en av Sveriges största intensivvårdsavdelningar.

Anestesiläkare ca 30 st.

Ivasjuksköterskor ca 130 st.

Undersköterskor ca 90 st.

Tekniksköterska 1 st.

Vårdlärare 2 st, för kompetensutveckling och verksamhetsutveckling.

Dagundersköterska 3 st, för beställning av förråd och itutrustning.

Ekonomibiträden 2 st.

Sjukgymnaster 3 st. (2 st tjänster)

Kurator 2 st. (1 st tjänst)

Rotation för sjuksköterskor mellan dag och natt.

 

IT-stöd för SIR-arbetet, Riskjusteringsmodell samt Vårdtyngdsprotokoll

PasIva för IVA-registrering.

SAPS3 som riskjustering.

NEMS poäng för vårdtyngdsmätning och ekonomisk debitering.

Operations-planeringssystem, Operätt där postoperativa patienter registreras i en egen modul.

Melior som journalsystem.

Hög integration av andra system tex lab, röntgen, klinfys osv.

Heroma Resurshantering som personaladministrativt system.

Övrig presentation

Projekt, händelser, rutiner mm

Arbetsgrupper som består av personal utifrån det egna intresset och önskemål.

Kompetensnivåer för undersköterskor i Nivå 1-5.

Kvalitetsutvecklingsarbetet på enheten har resulterat i tydliga och matnyttiga PM/Rutiner för vård av olika patientgrupper.

Kompetenskort för medicinteknisk utrustning.

Internutbildning med temadagar vid 2 tillfällen/år, kurser i HLR, A-HLR, Prisma-dialys mm.

Möjlighet finns även till extern utbildning på arbetstid. Exempel på prioriterade utbildningar är Sahlgrenska Akademins magisterprogram i omvårdnad, studiedagar inom specialiteten, yrkesspecifika konferenser mm. Under 2013 har CIVA anslutit till Palliativregistret där samtliga dödsfall registreras, cirka 120 st per år.

Forskning/Studier bedrivs kontinuerligt på avdelningen och vi tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att inventera och bedöma inkomna förslag samt stödja och resursfördela accepterade projekt. Policy, arbetssätt och dokumentation finns publicerade på intranätet och vi genomför ett uppstartsmöte för alla medarbetare som deltar.

Svenska hygienpriset 2014 till CIVA!


CIVA Avd 96 har fått Svenska hygienpriset för projektet "Rumsrent" - ett tvärprofessionellt vårdhygieniskt förbättringsarbete. Genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt har man tagit fram ett flertal relevanta verktyg, där syftet är att förbättra hygienen och städkvalitén på vårdrummet. Viktiga hygienrutiner presenteras på ett nytt sätt. Arbetet är inspirerande för andra att ta efter. Priset delades ut 2014-03-11 under pågående Hygiendagar i Umeå.

Svenska hygienpriset 2012 till CIVA!


CRISS-projektet på Anestesi och Intensivvårdskliniken Sahlgrenska/SU
Slutsats: om basala hygieniska åtgärder och befintliga hygienrutiner följs vid inläggning av CVK:er kan antalet CVK infektioner reduceras.