Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Västerås

Intensivvården - Västerås

Op.kliniken Västerås logo

Organisation

Västmanland Läns Landsting. Västmanlands Sjukhus Västerås,

Operationskliniken, Intensivvårdsavdelning

Ledning och kontaktvägar

Verksamhetschef, Christina Svedberg christina.svedberg@ltv.se

Medicinskt ledningsansvarig Överläkare Elena Nikolic elena.nikolic@ltv.se

Enhetschef, Ingrid Ceder  ingrid.ceder@ltv.se

 

Systemförvaltare PAS IVA, Susanne Wickberg. susanne.wickberg@ltv.se

Systemadministratörer:

Adress: Intensivvårdsavdelningen, Operationskliniken, Västmanlands Sjukhus Västerås,72189 Västerås. 021-173644

Webbadress www.ltv.se Under omarbetning

Fakturaadress: Landstinget Västmanland, Leverantörfakturor, Box 3043, 72003 Västerås, Ref: Mats Noreby mats.noreby@ltv.se

Avdelningstyp

AllmänIVA

Upptagningsområde hela Västmanland, ca 260.000 invånare

 

Antal vårdplatser och produktionsvolymer per vårdtyp

9 IVA platser  (tom 201112 har IVA 7 platser. tom 20131001 8 platser.)

Ca 850 IVA Vtf / år.

Övrig vård: CVK, elkonvertering, TEE, thoraxdränage inläggning, etc

Personalstruktur och normal bemanning inklusive läkarbemanning

Två specialister dagtid + en läkare under utbildning.

Intensivvårdssjuksköterskor: anställningsform rotation. Heltidstjänst 38,36 

Undersköterskor: anställningsform dag eller natt. Heltidstjänst 35,7

Två sjukgymnaster

IT-stöd för SIR-arbetet, Riskjusteringsmodell samt Vårdtyngdsprotokoll

PAS IVA System för registrering av intensivvård.

SAPS 3

NEMS

MIG - verksamhet

PostIVA mottagning startade 2016

Övrig presentation

Projekt, händelser, rutiner mm

NOD-projektet. Nybyggnation av operationsavdelningen, sterilcentralen, intensivvårdsavdelning och uppvakningenheten planeras tillsammnas med övriga sjukvården.

Cosmic elektroniska journal uppgradering till R8.1 planeras in till våren 201705

Lokal IT-ledningsgrupp 2011. Består av Verksamhetschefen, IT-samordnare, systemförvaltare för PASIVA, ORBIT, T-DOC, anestesiläkare med IT-profil, IT-koordinator.

Uppdraget är:

  • att verksamheten ska ha fungerande IT-system som verksamhetstöd i dagliga arbete
  • övergripande lokalt ansvar för alla ITsystem som används
  • tillgodose funktionellt IT-stöd i daglig drift utifrån versamhetens behov
  • bevaka förändringar i verksamhetens ITmiljö
  • skapa underlag för beslut i klinikledningen och sjukhusledningen.   

 

Instruktioner