Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Västervik

Intensivvårdsavdelning

Västerviks Sjukhus

Organisation

Sydöstra Sjukvårdsregionen/Kalmar Läns Landsting

Transplantationsenhet

Västerviks Sjukhus
Operations- och Intensivvårdskliniken

Ledning och kontaktvägar

Verksamhetschef: Suzanne Axelsson suzanne.axelsson@ltkalmar.se

Avdelningschef: Heléne Sandberg helene.sandberg@ltkalmar.se

Medicinskt ansvarig läkare Johan Berkius johan.berkius@ltkalmar.se

Systemadministratör

Västerviks Sjukhus
Operations- och Intensivvårdskliniken
593 81 Västervik
Tel: 0490 - 86000 vx

Avdelningstyp

Allmän intensivvårdsavdelning

Antal vårdplatser och produktionsvolymer per vårdtyp

Antal vårdplatser IVA

Antal vårdplatser UVA: 14
UVA öppet vardagar 07,00 - 21,30, övrig tid vårdas patienterna på IVA.

Personalstruktur och normal bemanning inklusive läkarbemanning

På IVA arbetar c:a 55 medarbetare (specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor) samt på kliniken 9 specialistutbildade läkare och 4 ST-läkare.

Dagtid minibemanning:
4 specialistsjuksköterskor och 6 undersköterskor (IVA + UVA)
samt 1 specialistläkare.

Natt + helg minibemanning:
2 specialistsjuksköterskor och 5 undersköterskor
samt 1 specialistläkare.

IT-stöd för SIR-arbetet, Riskjusteringsmodell samt Vårdtyngdsprotokoll

IT-stöd: PasIva.
Riskjusteringsmodell: SAPS 3.
Vårdtyngdsmätningsystem: VTS.

Övriga IT-stöd i vården vi använder oss av:
Optimera Operationsplanering
Cosmic

Övrig presentation

PostIva-mottagning, kontakt postiva@ltkalmar.se

Dagkirurgiska enheten:
Avdelningschef: Heléne Sandberg helene.sandberg@ltkalmar.se

Projekt, händelser, rutiner mm

Förutom avdelningsarbetet har vi ansvar för att delta i alla akut- och traumalarm på hela sjukhuset.
På IVA finns också sjuksköterskor som är anvariga för HLR-utbildningen för hela sjukhuset.

6 vårdplatser på IVA är utrustade med Servo-I.
Prismaflex för kontinuerlig dialys.
RÖSTI