Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Nyheter

Angående avlidentidpunkt för avliden

2015-09-11

Tidpunkt för dödsfall ska fortsatt rapporteras till SIR

Socialstyrelsen och Skatteverket har fr om 1 juni i år tagit bort tidpunkt i rapportering till dödsorsaksregistret respektive för dödsbevis.

Detta är ingenting som SIR kan följa. Vi är fortfarande i behov av en tidpunkt då patienten avlidit dvs både datum och tidpunkt.

Med tidpunkt för dödfall (avliden) menas den tid då dödsfallet konstaterades. Denna tidpunkt borde vara en obligatorisk journaluppgift av juridiska skäl.

 

Kommentarer (0)  Kommentarer (0)     Skriv en kommentar  Skriv en kommentar