Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Nyheter

Årets IVA

2017-04-11

CIVA Akademiska Sjukhuset Uppsala

Årets IVA - Uppsala CIVA

Uppsala CIVA utsågs som Årets IVA inom förbättringsarbete på
SIR:s årliga konferens på Vår Gård, Saltsjöbaden 30/3 2017

Nominering
Vi har sedan dec 2016 arbetat med att relatera VTS poängen till upplevelsen av arbetspasset. Vi började med att kartlägga arbetsrelaterad stress på CIVA och kunde gruppera det till -patientsäkerhet -vårdtyngd -arbetsmiljö I samband med en studieresa till Örebro fick vi inspiration att ta ut VTS poängen och sätta dem i samband med dessa tre aspekter. Varje pass utvärderas i det team man arbetat i.
Efter dagpasset samlas alla som varit ansvariga i teamen för att utvärderingen genomförs och gör en gemensam reflektion med den som varit platsansvarig och någon av avdelningens chefer.

Alla aspekter bedöms som grönt, gult eller rött. Gult eller rött måste förklaras. Sekreteraren sammanställer och fyller på med VTS poängen och bemanning och beläggning.
Vi ser att viss bemanning relaterad till VTS gör att passet känns gult på patientsäkerhet och vårdtyngd.

Målet är att arbetsmiljön ska vara grönt dvs vi kan ha mycket att göra men vi ska jobba ihop på ett bra sätt. Data presenteras sedan kontinuerligt och diskuteras på ord. möten ex APT.

Syftet förutom att synliggöra för varandra hur vi har det, lära oss att ge feedback och beskriva hur vi upplever vårt arbete.
Inspirationen och idéen kom från Örebro och vi har sedan vidareutvecklat den till vår egen.

 

Kommentarer (0)  Kommentarer (0)     Skriv en kommentar  Skriv en kommentar