Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Nyheter

Byte av instrument för registrering av Hälsorelaterad livskvalitet

2015-09-25

2016 byts instrumentet SF-36 ut till nya RAND-36

Byte av instrument för registrering av Hälsorelaterad livskvalitet i SIR

Den 1 januari 2016 byter SIR instrument för uppföljning av hälsorelaterad livskvalitet från SF-36 till RAND-36.
Orsaken är att SF-36 numera är belagd med licens vilket medför att all användning av SF-36 medför en kostnad (flera SEK per mätning). Användningen av RAND-36 är fri.

SF-36 kommer att ersättas med RAND-36 och finns nu att hämta i befintligt webbformulär för PostIVA-uppföljning. Observera att det kommer ett nytt webbformulär from 2016 där man under en övergångsperiod kommer att kunna registrera både SF-36 och RAND-36.

SIR kommer att räkna om alla SF-36 data till RAND-36, så samtliga mätningar kan jämföras över tid. Det gör att man kan byta över till RAND-36 även om patienten vid tidigare mättillfälle har svarat på SF-36.

Mer information finns här samt via kontaktperson för SIR Lotti Orwelius postiva@icuregswe.org

 

Kommentarer (0)  Kommentarer (0)     Skriv en kommentar  Skriv en kommentar