Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Nyheter

Influensaregistrering i SIRI

2017-10-01

Glöm inte att omgående registrera era influensafall

Influensaregistrering - SIRI
Det har blivit höst och vecka 40 börjar influensasäsongen 2017/2018. Tänk på att det är oerhört viktigt att vi hjälps åt att registrera alla influensapatienter (A och B) som vårdas på IVA, oavsett intagningsorsak, till SIRI vid alla inläggningar på IVA. Säsongen 2016–2017 dominerades av influensa A(H3N2) som kom i två vågor. Totalt sett var 95 procent av fallen influensa A och av de som subtypats var mer är 99 procent A(H3N2). Jämförelsevis ses en annan åldersfördelning bland intensivvårdade denna säsong då de allra flesta fallen (69 %) var 65 år och äldre. Denna grupp drabbas i större utsträckning av influensa A(H3N2) jämfört med A(H1N1) som dominerade föregående säsong.  

Glädjande nog fortsätter trenden att fler och fler intensivvårdsavdelningar rapporterar till SIRI (70 %). SIR:s influensaövervakning har kommit att bli betydelsefull och då inte bara för landets intensivvårdsavdelningar utan allt fler grupper inom svensk sjukvård tar del av våra utdatarapporter på hemsidan bl.a. landets vårdhygieniker. Därför hoppas vi på en fortsatt vilja bland landets intensivvårdsavdelningar att hjälpa till och bättra på täckningsgraden ytterligare.

Kommentarer (0)  Kommentarer (0)     Skriv en kommentar  Skriv en kommentar