Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Nyheter

Nytt Webbformulär för Vårdbegäran-MIG 2016

2016-01-14

Fr.o.m. 2016-01-01 skall ett nytt webbformulär användas för registrering av Vårdbegäran-MIG. De viktiga förändringarna är att:
• NEWS-skalan har införts
• Protokollen hamnar i två listor beroende på om det fortfarande är en Pågående vårdbegäran d.v.s. ny bedömning är planerad eller Avslutade protokoll där antingen utfallet är Ej IVA och ingen ny bedömning är planerad eller utfallet är IVA (Egen eller annan IVA). Det går alltid att redigera i ett protokoll eller flytta det om man gjort en felregistrering.
• I formuläret finns också en sammanfattning av varje protokoll där det snabbt går att hitta grunduppgifter, avdelningens bedömning och tidigare MIG-bedömningar.

Det nya formuläret kommer att rubriceras Vårdbegäran 2016 på inloggningssidan för Webbformulär. Du som haft behörighet till Vårdbegäran tidigare behöver inte göra något, behörigheten följer automatiskt med till det nya webbformuläret. Nya användare ansöker om behörighet via Ansökan om behörighet i menyn till vänster på inloggningssidan.

Det gamla webbformuläret kommer att finnas kvar under en tid för att möjliggöra efterregistreringar av 2015 års data. Observera att det gamla protokollet kommer att vara spärrat för inregistreringar av vårdbegäran då tidpunkten för vårdbegäran (avser datum och tidpunkt för MIG-uppdrag vid ny vårdbegäran - den tidpunkt MIG-teamet kontaktas efter avdelningens primära bedömning) är 2016-01-01 och senare.
Ni som redan registrerat 2016 års data i det gamla protokollet rekommenderar vi att ni registrerar data på nytt i det nya formuläret.

 

 

 

 

Kommentarer (0)  Kommentarer (0)     Skriv en kommentar  Skriv en kommentar