Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Nyheter

SIR täcker nu all allmän intensivvård

2017-02-14

Passerat två viktiga milstolpar

SIR är nu heltäckande vad gäller allmän intensivvård och har passerat två viktiga milstolpar.

  1. Alla allmänna intensivvårdsavdelningar i landet rapporterar data till SIR, dvs. att alla allmänna intensivvårdsavdelningar är medlemmar och rapporterar in data till SIR
  2. De intensivvårdsavdelningar som är medlemmar skickar alla data till SIR, dvs. det finns inte längre några kvarvarande hinder som omöjliggör inskickande av data

Det finns dock några specialintensivvårdsavdelningar som ännu inte är medlemmar i SIR och som följaktligen inte rapporterar data, en NIVA och tre stycken TIVA.

 

 

Kommentarer (0)  Kommentarer (0)     Skriv en kommentar  Skriv en kommentar