Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

FoU-ansökningar

SIR är positiv till att registerdata används för forskningsändamål. Varje ansökan granskas och kräver en formell ansökan

SIR välkomnar förslag till forskning på data ur registret. Forskning är ett av de syften som finns bakom kvalitetsregistren utöver det grundläggande att förbättra vårdens kvalitet.

SIR har försökt beskriva hur vi ser på forskningsansökningar och processen runt dem för den som är intresserad. I dokumentet riktlinje ges en översikt kring de två olika ansökningar SIR har definierat och något om hur de hanteras.

Till höger kan du ladda ned SIR:s blankett som du använder för ansökan om datauttag. Godkänd forskningsetisk ansökan är en förutsättning för att ansökan beviljas och kopia på godkännandet skall insändas till SIR. Det går naturligtvis bra att höra sig för allmänt redan innan en sådan ansökan gjorts. Det är viktigt att ge kontaktvägar till sökanden för att ge goda förutsättningar för snabb hantering. Bifoga övrig dokumentation som är aktuell men dessa kan aldrig ersätta ansökningsblanketten.

Ansvarig för FoU-ansökningarna är sammankallande för FoU-gruppen Ritva Kiiski Berggren, Umeå.

All korrespondens och ansökningar skickas till sir@icuregswe.org

 

Blankett för ansökan om datauttag

Ansökningsblankett  

Styrelsemöten 2018
 2018-02-08
 2018-05-03
 2018-09-17
 2018-12-04

Däremellan några kortare styrelsemöten via Skype
16/4, 29/8 och 21/11

Ansökan ska vara SIR tillhanda senast en månad före beslutande styrelsemöte

Riktlinje för FoU-ansökningar

Riktlinje

Riktlinjen beskriver olika typer av FoU-ansökningar och hur de hanteras. Reviderad 2016-05-26.