Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Information till besökare

Bra att känna till om SIR för besökare på webben

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård som...

  • är en ideell förening bildad i augusti 2001 där svenska intensivvårdsavdelningar är medlemmar.
  • finansieras helt av medlemsavgifter och anslag ur Sveriges kommuner och Landstings medel för nationella kvalitetsregister.
  • inte har någon sponsring eller annan kommersiell finansiering.
  • med denna webbplats vänder sig uttryckligen till den medicinska professionen med kunskap om intensivvård utom i de fall där sidor särskilt anges riktade till allmänhet, massmedia och patienter.
  • för resultat av intensivvård från 2005-01-01 publicerar data med öppet angivande av sjukhusnamn, medan data före detta datum är avidentifierat med numerisk kod.
  • fungerar som en associerad förening till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (som är en specialistförening och sektion inom Svenska Läkaresällskapet)
  • innehåller information om nationella riktlinjer för hur intensivvård i Sverige bör följas upp och registreras för att kunna bearbetas inom SIR.
  • beskriver nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård inklusive definitioner, felkällor och önskade målnivåer.
  • använder modern datateknik för sitt register. Filer finns, ofta i pdf-format, som kräver gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader som kan hämtas på www.adobe.se .
  • Vissa filer kräver Microsofts Officeprogramvara för att kunna hämtas och öppnas