Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Övriga policies och riktlinjer

På denna sida publiceras de officiella dokument som har anknytning till SIR som inte faller direkt under registrering av Intensivvård.

Reviderad representationspolicy som gäller från 2018

Representationspolicy 

SIR:s styrelse fastställde 2009 en tillämpning kring arbete och övriga ekonomiska ersättningar inom SIR.
Uppdaterad och fastställd av styrelsen 2014-05-08

SIR:s tillämpning vid anställningar, lönesättning och andra ersättningar.