Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Datajuridik

SIR följer Personuppgiftslagen och Patientdatalagens föreskrifter

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) följer Personuppgiftslagen (PuL) och Patientdatalagens föreskrifter om Kvalitetsregister och allmänna datajuridiska regler.

Personuppgiftsansvarig för SIR är Landstinget i Värmland enligt beslut i landstingsstyrelsen 2009-06-08. Personuppgiftsombud är Hans Ramstedt med SIR:s ansvarige Göran Karlström som personuppgiftsbiträde. Enligt lag har man som patient rätt att bli informerad om att dataregistrering till kvalitetsregister sker och hur data används. Man har också rätt att en gång årligen få utdrag ur registret med de uppgifter som finns registrerade.

Den som vill begära utdrag ur SIR av eventuella registrerade personuppgifter kontaktar  ansvarig Göran Karlström

SIR rekommenderar alla medlemmar att ge utförlig information på sina avdelningar om sitt deltagande i SIR. Exempel på lämplig information som kan användas på avdelningarna finns här.
Observera att information måste överlämnas till patienter under vårdtillfället.

SIR:s datatekniska lösningar för övrigt följer Datainspektionens rekommendationer.

För den som kontaktar SIR via internet - Information om behandling av personuppgifter.

I och med att du anmäler dig, ställer frågor eller kontaktar oss via våra internetlösningar så kommer dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Svenska intensivvårdsregistret. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera möten, skicka svar och hantera kontaktuppgifter till våra medlemmar. Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt.

Vi sprider aldrig kontaktuppgifter vidare till tredje part. Om SIR bedömer att informationsspridning från tredje part är av värde för våra medlemmar, eller andra som vi förfogar över kontaktuppgifter till, så vidarebefordrar vi sådan information utan att ge tillgång till kontakuppgifterna utanför SIR.

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej ( 26 §).

Information om behandling av personuppgifter lämnas av Svenska Intensivvårdsregistret genom Carl-Johan Wickerts som är personuppgiftsbiträde till Landstinget i Värmland som är personuppgiftsansvarig.

Ansökan enligt 26 § PuL tillställs till:
Svenska Intensivvårdsregistret, Göran Karlström, Snårstadtorp 511, 655 93 Karlstad 

Personuppgiftsombud

Landstinget i Värmland har i landstingsstyrelsebeslut 2009-06-08 tagit personuppgiftsansvaret för Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). I patientdatalagen krävs att personuppgiftsansvaret åvilar offentlig sjukvårdshuvudman såvida inte Regeringen i särskilt beslut tillåtit annan lösning.

Personuppgiftsombud i Landstinget i Värmland är arkivarie Hans Ramstedt, 054-611500.

Personuppgiftsbiträde för SIR:s registerverksamhetet är utsett. Denna befattning innehas av SIR:s ansvarige:
Göran Karlström
054-191497
ceo@icuregswe.org 

För annan information än det som gäller registerdata (till exempel medlemsinformation) är Svenska Intensivvårdsregistret personuppgiftsansvarig och som personuppgiftsombud är utsedd ansvarig Göran Karlström.

Information om kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar om och presenterar de nationella kvalitetsregistren på www.kvalitetsregister.se

Datainspektionen - datajuridisk tillsynsmyndighet

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för att hantera information datamässigt så har Datainspektionen utmärkt och ständigt uppdaterad information kring de aktuella regelverken. Dessa har mycket vidare tillämpning än hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister, men gäller självfallet också för dessa. SIR har löpande bevakning av datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se).