Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Styrelse, revision mm

SIR:s styrelse vald på årsmötet i Saltsjöbaden mars 2017

ChristinaAgvaldÖhman
 Anna_Eriksson
Ordförande: Sekreterare:
Christina Agvald Öhman, Huddinge              
chairman@icuregswe.org
Vald tom mars 2018
Anna Eriksson, Linköping
anna.eriksson@icuregswe.org
Vald tom mars 2018
PärLindgren
JohnnyHillgren
Ledamot: Ledamot: 

Pär Lindgren, Växjö
par.lindgren@icuregswe.org
Vald tom mars 2019

Johnny Hillgren, Gävle
johnny.hillgren@regiongavleborg.se
Vald tom mars 2019

RitvaKiiskiBerggren
Johan Petersson
Ledamot, FoU-ansvarig:  Ledamot:

Ritva Kiiski Berggren, Umeå
ritva.kiiskiberggren@icuregswe.org
Vald tom mars 2017

Johan Petersson, Karolinska Solna CIVA
johan.petersson@sll.se      
Vald tom mars 2018  
PeterNordlund
LarsEngerström
 Ledamot: Ledamot:
 Peter Nordlund, Jönköping 
peter.nordlund@icuregswe.org
Vald tom mars 2018

Lars Engerström, Norrköping 
lars.engerstrom@icuregswe.org
Vald tom mars 2019

ThereseAppelqvist
Göran Karlström 
Ledamot:  Ledamot, Representant LiV:
Therese Apelqvist, Sunderbyn
therese.apelqvist@nll.se
Vald tom mars 2019 
 Göran Karlström, Karlstad
goran.karlstrom@icuregswe.org


Revisorer

Auktoriserad revisor och Landstingsrevision
De delar som ligger under Landstinget i Värmland utsätts för sedvanlig landstingsrevision.

Revisorer valda av årsmötet tom mars 2018:
Ordinarie: Stefan Lundin, Göteborg
Suppleant: Per Eriksson, Sundsvall

Valberedning

Valberedning, valda av årsmötet tom mars 2018:
Sten Walther, Linköping (sammankallande)
Anneli Fagerberg, Göteborg

Kontakt