Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Tillbaka till riktlinjer

Avlidna på IVA

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Avlidna på IVA from 2016-01-01

Öppna som pdf

2016-09-23 Version 5.0
Tillägg i svarsalternativen för 3.1.1.8 ”Negativ inställning till organdonation framkommit” på önskemål från R-DAL/R-DAS i Sverige.

2016-04-27 Version 4.0
Tillägg i svarsalternativen för 4.2.1.7 Ej aktuellt, avlidne bedömd som ej medicinskt lämplig” då möjlig donator, diagnostik med direkta kriterier, kontakt med transplantationskoordinator efter diagnostik och då av transplantationsverksamhet bedömd som olämplig av medicinska skäl.  

2016-03-02 Version 3.0
Ett nytt svaralternativ har tillkommit under 3.1.1 Av transplantationsverksamhet bedömd som olämplig av medicinska skäl

2015-06-12 Version 2.0
Efter inkomna önskemål har svarsalternativ 3.1.1.2 ändrats från Utveckling av eller manifest total hjärninfarkt kunde ej konstateras till Total hjärninfarkt utvecklades ej