Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Tillbaka till riktlinjer

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer

Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016 (antagna vid årsmötet 2015-03-13)

Öppna som pdf (from 2017-01-01, endast textförtydligande under rubriken Mått av Q1) 


Målnivåer

Dessa dokument redovisas på SIR:s årliga fortbildningskurs efter att ha fastställts av styrelsen. Det utgör en bilaga med målnivåer för de nationella kvalitetsindikatorerna. Dessa kommer att uppdateras årsvis och baseras på både internationella studier och iakttagna nationella resultat i samband med årsrapportarbete.

Målnivåer 2017.pdf (fastställda 2017-05-17, inga nya förändringar utan endast förtydligande text

Målnivåer 2016 (fastställda 2016-05-26)

Målnivåer 2013-2015 (ingen förändring för 2015)

Målnivåer 2012

Målnivåer 2011


Äldre version
Antagna vid Årsmötet 2011-03-18 och uppdaterade för 2014 av styrelsen.

Q9 Dokumenterad behandlingsstrategi på IVA har helt omarbetats till de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen och SFAI:s riktlinje
”Livsuppehållande behandling. Behandlingsstrategi inom svensk intensivvård”

Kvalitetsindikatorer (tom 2015-12-31)