Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Utdata

Årsrapporter och utdataportal

Utdata i SIR presenteras dels i form av årsrapporter och i form av dynamiska utdataportaler där man kan göra egna urval, men utgå ifrån grunddefinierade standardrapporter. Länkar till Utdataportalen och årsrapporter återfinns i menyn till vänster.

En av förutsättningarna för kvalitetsregisterverksamheten är att sprida utdata och göra dem användbara. Arbetet med att designa rapporter och hantera olika möjliga urval är en grannlaga uppgift som vi lägger en stor del av våra resurser på.

Kort om funktionalitet 
I SIR är data öppet tillgängliga för utsökning. Inom respektive portal finns möjligheter att göra urval och även att spara undan rapporter för egen återanvändning. Det finns också förklaringar till vad varje rapport visar. 

Spara urval som egna rapporter
Funktion med möjlighet att spara dina egna urval som rapporter. För att kunna spara egna rapporter behöver du vara inloggad på utdataportalen. Användarkonto skapas på hemidan.
Registrera konto

Portalen innehåller data från 2008 och framåt, och då bara data med valideringsnivå "Registrerar alltid".