Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

- Riktlinje för svensk intensivvård

Webbformulär för Riktlinje för svensk intensivvård

Detta webbformulär samlar in data för att kunna redovisa om avdelningen uppfyller grundläggande delar av "Riktlinje för svensk intensivvård" utfärdad av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård/Svenska Intensivvårdssällskapet (SFAI/SIS). Formuläret består i en serie frågor som bör besvaras minst årligen.

Rapporteringen inkluderar även några frågor som syftar till att inhämta information som inte
relaterar till särskilda delar av SFAI/SIS riktlinje men är av värde för tolkning och analys av
andra data som rapporteras till SIR.

Möjlighet att registrera svar på frågorna finns således under hela året via detta webbformulär. Uppfyllande av kvalitetsindikatorn förutsätter dock rapportering minst en gång varje kalenderår.  

Ansök om behörighet till detta formulär i menyn till vänster "Ansökan om behörighet", begär åtkomst till Riktlinje för svensk intensivvård.

 

 

 


Länkar

SFAI:s hemsida där SFAI/SIS riktlinje för intensivvård finns