COVID-19 i svensk intensivvård

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av Covid-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. Hur snabbt SIR får data beror på lokala rutiner för rapportering och lokala it-system. Fler patienter kan därför ligga på svenska intensivvårdsavdelningar utan att finnas med i denna rapport. 

Antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan. Åldersspannet mellan den yngsta och den äldsta som lagts in på intensivvårdsavdelning p.g.a. Covid-19 är stort. I nuläget är majoriteten män.

  • OBSERVERA att data och rapporter är ackumulerade data och visar antal som har eller haft intensivvård.
  • Det framgår INTE hur många patienter med Covid-19 som för tillfället ligger inlagda på svenska intensivvårdsavdelningar.
  • Vi har inte aktuella/fullständiga uppgifter om eventuella utskrivningar eller eventuella avlidna då det är fördröjning av dessa uppgifter från vårdgivarna. Om en patient lämnat intensivvården så ingår den fortfarande i siffran.
Vi planerar publicera dagliga uppdateringar av tabellen.Tabellen är uppdaterad: 2020-04-01 kl. 14.12
Övriga diagram på denna sida är länkade från vår Utdataportal och uppdateras därmed kontinuerligt.
Antal vårdtillfällen: 494  
Antal patienter: 402  
Ålder - medel: 60,5  (21-86) (min-max)
Ålder - median: 62  
Kön kvinna: 100/402 (24,9%)  
Dagar från insjuknande till IVA-vård  9,3 (0,9-29,4) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 24,9%  
Kronisk lever-njursjukdom: 4,5%  
Diabetes: 24,9%  
Hypertoni:  35,1%  
Någon riskfaktor: 77,4%  
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, ålder över 65 år, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom.

Nyinskrivna vårdtillfällen med Coronavirus

Diagrammet visar vårdtillfällen i betydelsen att ett vårdtillfälle avslutas när en patient skrivs ut från en avdelning. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Ålder- och könsfördelning - Coronavirus

Diagrammet visar antalet intensivvårdstillfällen med Coronavirus fördelat på ålder och kön. Diagrammet visar vårdtillfällen i betydelsen att ett vårdtillfälle avslutas när en patient skrivs ut från en avdelning. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Riskgrupper - Coronavirus

Diagrammet visar andel intensivvårdstillfällen med Coronavirus per riskgrupp och kön. Diagrammet visar vårdtillfällen i betydelsen att ett vårdtillfälle avslutas när en patient skrivs ut från en avdelning. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet.
Se fullständig rapport på utdataportalen

Vårdtillfällen - Coronavirus

Diagrammet visar antal rapporterade intensivvårdstillfällen med Coronavirus. Diagrammet visar vårdtillfällen i betydelsen att ett vårdtillfälle avslutas när en patient skrivs ut från en avdelning. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Vårdtillfällen - Coronavirus

Diagrammet visar summan av rapporterade intensivvårdstillfällen med Coronavirus (kumulativt). Diagrammet visar vårdtillfällen i betydelsen att ett vårdtillfälle avslutas när en patient skrivs ut från en avdelning. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet.
Se fullständig rapport på utdataportalen