Riktlinjer gällande registrering

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering efter att de fastställts av SIR. I några fall presenteras kommande riktlinjer parallellt med de fortsatt gällande, t.ex. inför ett årsskifte.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Från SIR
Publicerad den 25 oktober 2018

HUVUDDOKUMENT

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016
(antagna vid årsmötet 2015-03-13)

Från SIR
Publicerad den 25 oktober 2018

HUVUDDOKUMENT

Diagnoser

Riktlinje för diagnoskodning. Det är av stor vikt att till SIR rapporterande avdelningar gör nedanstående principer kända för alla på IVA diagnossättande läkare och att de alltid konsekvent tillämpas

Från SIR
Publicerad den 23 maj 2018

HUVUDDOKUMENT

Behandlingsstrategi

Riktlinje för registrering av behandlingsstrategi vid livsuppehållande behandling inom svensk intensivvård

HUVUDDOKUMENT

Behandlingsstrategi
Från SIR
Publicerad den 2 februari 2018

HUVUDDOKUMENT

SOFA

Riktlinje för registrering av organdysfunktion med SOFA - Sequential Organ Failure Assessment. Särskilt de grafiska illustrationerna bör betraktas då de underlättar förståelsen för hur SIR tänker kring In SOFA och första registrering av Daglig SOFA samt Ut SOFA

HUVUDDOKUMENT

SOFA
Från SIR
Publicerad den 8 december 2017

HUVUDDOKUMENT

Vårdbegäran - MIG

Riktlinje för Vårdbegäran-MIG innehållande NEWS, MEWS och MET

HUVUDDOKUMENT

Vårdbegäran-MIG 2018