Riktlinjer gällande registrering

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering efter att de fastställts av SIR. I några fall presenteras kommande riktlinjer parallellt med de fortsatt gällande, t.ex. inför ett årsskifte.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Från SIR
Publicerad den 17 oktober 2017

HUVUDDOKUMENT

Influensaregistrering - SIRI

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med laboratorieverifierad influensa och annan luftburen smitta - SIRI

HUVUDDOKUMENT

Influensa-SIRI
Från SIR
Publicerad den 13 september 2017

Sederingsskala och sederingsmål

Riktlinje för intensivvårdens registrering och användning av sederingsskala och sederingsmål

Från SIR
Publicerad den 13 september 2017

HUVUDDOKUMENT

SIRXML filspecifikation

Specifikation av XML-fil för inrapportering till SIR

HUVUDDOKUMENT

SIRXML51

RELATERADE DOKUMENT

Från SIR
Publicerad den 8 september 2016

HUVUDDOKUMENT

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

HUVUDDOKUMENT

Avlidna på IVA
Från SIR
Publicerad den 24 februari 2016

HUVUDDOKUMENT

PostIVA-uppföljning

Riktlinje för registrering av PostIVA-uppföljning. Gäller för alla utskrivna from 2016-01-01. Riktlinjen för uppföljning efter intensivvård är reviderad inför 2016. Dels ersätts SF-36 med RAND-36, indexvårdtillfälle och karenstid är borttagna samt rekommenderade åtgärder är tillagda. Det finns ett helt nytt webbformulär för utskrivna 2016-01-01 där index och karens är borttaget och där RAND-36 och de nya åtgärderna är tillagda

HUVUDDOKUMENT

PostIVA-uppföljning