Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 14 maj 2018

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016 (antagna vid årsmötet 2015-03-13)

Publicerad den 8 maj 2018

Diagnoser

Riktlinje för diagnoskodning. Det är av stor vikt att till SIR rapporterande avdelningar gör nedanstående principer kända för alla på IVA diagnossättande läkare och att de alltid konsekvent tillämpas

Publicerad den 6 februari 2018

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 2 februari 2018

SOFA

Riktlinje för registrering av organdysfunktion med SOFA - Sequential Organ Failure Assessment. Särskilt de grafiska illustrationerna bör betraktas då de underlättar förståelsen för hur SIR tänker kring In SOFA och första registrering av Daglig SOFA samt Ut SOFA

Influensasäsongen över för denna gången

SIRI - så var influensasäsongen över för denna gången. Denna säsong har inneburit flest registrerade vårdtillfällen av influensapatienter på IVA, sedan SIRI startades. Detta har inneburit en stor belastning för intensivvårdsavdelningarna under våren med nästan 500 vårdtillfällen. Några ströfall kommer fortfarande in.
SIRI kumulativ

Rapporterat antal vårdtillfällen

Diagrammet visar antal inrapporterade vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA. Beräkningarna baserar sig på vårdtillfällets inskrivningstidpunkt.
Antal vårdtillfällen