Läs och sevärt

På denna sidan samlar vi information och länkar som kan tänkas vara intressanta

Länkar

Patienters medverkan
Läs mer om patienters medverkan i kvalitetsregister på Nationella Kvalitetsregisters sida.

Dagens patient är webb-platsen där projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” informerar om vad som händer i projektet och sprider kunskap.

Patienter kan bidra till säkrare vård 
Läkartidningen

Internationell utblick - Intensive Care Guide, for patients and relatives
ICUsteps

Antologi om god vård, bemötande och etik
Smaken av vatten

Patientsamverkan i kvalitetsregister
QRC Stockholm