För professionen

Källor och information med koppling till intensivvård som inte direkt hänger samman med SIR. Här finns länkar till internationella ICU-register, rapporter och andra webbplatser som har anknytning till intensivvård. Länksamlingen växer successivt, gärna med förslag från er. 

Hitta snabbt