Support

Support inom IT-området om inrapportering av data till SIR

Webbaserat valideringsprogram - WebVal

Valideringsprogrammet - WebVal som är webbaserat, gör en teknisk kontroll av xml-filen samt validering av datainnehållet utifrån avdelningens egna inställningar om vilka varaiabler man avser rapportera till SIR.