Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Patientinformation

Kategori

Patienter & Närstående

Skapad av

Lena I Andersson-131D8-1

Senast uppdaterad

31 maj 2018 kl. 11:41
Fråga
Avsändare: Ingrid Corrigan

Hej! Har 2 frågor angående den nya patientinformationen: - Det finns ingen referens till GDPR i den nya texten men detta kanske inte krävs? - Tidigare var det sagt att informationen skulle delges patienten innan eller i samband med utskrivning från IVA men nu nämns "i samband med vårdtillfället eller strax efteråt". Vad innebär "strax efteråt" rent tidsmässigt?

Svar
Besvarad av: Göran Karlström

Informationen är mycket nära tagen från SKL:s rekommenderade allmänna information i området för kvalitetsregister och SIR har valt att inte avvika från den. 

Ämne: Externa uppdrag av IVA sjuksköterskor

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O Hederström-15D2F-1

Senast uppdaterad

23 maj 2018 kl. 09:56
Fråga
Avsändare: Leif Glaes

Sjuksköterskorna på IVA upplever en ökad belastning när det gäller telefonkonsultationer kring läkemedelsbehandlingar (blandningar, administrationssätt m.m.) som kommer från våra vanliga vårdavdelningar och undrar om dessa kan/ska registreras som "Externa uppdrag" med åtgärdskoden XS009 (konsultation under vårdtillfälle)?

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Nej i dagsläget kan SIR inte ta emot åtgärdskoden XS009 - konsultation under vårdtillfälle (”Vårdkontakt där patient bedöms av hälso- och sjukvårdspersonal från annat medicinskt verksamhetsområde för att belysa en viss fråga i pågående utredning”)
Under 2019 kommer vi att göra en inventering och revision av åtgärdslistan. Vi kommer sannolikt att göra på samma sätt som vi gjort med diagnoser d.v.s.  att öppna upp för att ta emot alla KVÅ-koder. Vi kommer dock sannolikt att fortsatt ha ett antal koder som är speciellt viktiga för intensivvården och som skall vara med vid vårdtillfällen där kriterierna för åtgärden är uppfylld. Det sannolika är att vi i vår utdatapresentation på portalen kommer att gruppera koder till relevanta grupper för att ge en användbar information till medlemmarna.

Ämne: Koll på läget

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O Hederström-15D2F-1

Senast uppdaterad

21 maj 2018 kl. 12:06
Fråga
Avsändare: Susanne Wickberg

Hittar inte koll på läget i nya portalen.

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Rapporten är under konstruktion. Den måste omarbetas i den nya tekniken och individualiseras för varje avdelning. Publicering inom kort förhoppningsvis.

Ämne: Skillnader mellan vårdbegäran Protokoll (pappersversion för utskrift på hemsidan) och den vårdbegäran som finns i webbformuläret

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O Hederström-15D2F-1

Senast uppdaterad

15 maj 2018 kl. 07:19
Fråga
Avsändare: Johanna Kloo

Vi är i startgroparna för att registrera Vårdbegäran-MIG i SIR.
Har några frågor som vi ställts inför.
Det är skillnader mellan vårdbegäran Protokoll -pappersversionen för utskrift och protokollet som finns i webbformuläret.
I webbformuläret finns inte ”nytillkommen förvirring” med under CNS medan den är med  i pappersversionen för utskrift.  ”Urinproduktion” finns med i pappersversion, men inte på webbformuläret.
Vilken är mest aktuell?
Känner ni till förändringar som är på gång  kring NEWS och MIG-konceptet? Nationella riktlinjer? KOL-algoritmen?
 
 

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Det har missats med att ändra pappersversionen på hemsidan – ska fixa det. Ber om ursäkt för det besvär det skapat för er. Protokollet på webben är det som gäller.
NEWS är nyligen validerad för patienter ≥16 år enligt svenska förhållande. Av den anledningen är NEWS-skalan förändrad till denna nu gällande som är publicerad i den nationella Vårdhandboken.
Ny text och tabell tillagd om klinisk riskkategorisering för kritisk sjukdom.
I tabell A har uppgift om bekräftad kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, har tagits bort.

Ämne: IVA-avdelningar

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena I Andersson-131D8-1

Senast uppdaterad

8 maj 2018 kl. 21:50
Fråga
Avsändare: Theresa Meijer

Hej! Jag undrar om det finns uppgifter på hur många iva-avdelningar det finns i Sverige och hur mycket personal (oavsett personalkategori) det jobbar på dessa? Skriver just nu en D-uppsats på min utbildning till iva-ssk och har försökt hitta detta. Vänligen Theresa Meijer

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

På vår utdataportal http://portal.icuregswe.org/utdata/ finner du svar på hur många IVA det finns i Sverige. Se under Rapporter/Demografi/Antal vårdtillfälle. Du har alla IVA på x-axeln. De röda längst till höger är inte medlemmar.
Om du tittar under Kvalitetsindikatorer/Riktlinje för svensk intensivvård så kan se data på platser och bemanning.

Ämne: Taktil beröring

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O Hederström-15D2F-1

Senast uppdaterad

19 april 2018 kl. 09:13
Fråga
Avsändare: Kristin Berg, SÄS

På SÄS IVA utförs taktil beröring som en behandlingsform av utbildad personal. Ska detta registreras i VTS och i så fall under vilken indikator?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Nej. Det ingår inte under några indikatorer såsom VTS2014 är utformat idag.