Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Koll på läget

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O

Senast uppdaterad

21 maj 2018 kl. 12:06
Fråga
Avsändare: Susanne Wickberg

Hittar inte koll på läget i nya portalen.

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Rapporten är under konstruktion. Den måste omarbetas i den nya tekniken och individualiseras för varje avdelning. Publicering inom kort förhoppningsvis.

Ämne: Skillnader mellan vårdbegäran Protokoll (pappersversion för utskrift på hemsidan) och den vårdbegäran som finns i webbformuläret

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O

Senast uppdaterad

15 maj 2018 kl. 07:19
Fråga
Avsändare: Johanna Kloo

Vi är i startgroparna för att registrera Vårdbegäran-MIG i SIR.
Har några frågor som vi ställts inför.
Det är skillnader mellan vårdbegäran Protokoll -pappersversionen för utskrift och protokollet som finns i webbformuläret.
I webbformuläret finns inte ”nytillkommen förvirring” med under CNS medan den är med  i pappersversionen för utskrift.  ”Urinproduktion” finns med i pappersversion, men inte på webbformuläret.
Vilken är mest aktuell?
Känner ni till förändringar som är på gång  kring NEWS och MIG-konceptet? Nationella riktlinjer? KOL-algoritmen?
 
 

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Det har missats med att ändra pappersversionen på hemsidan – ska fixa det. Ber om ursäkt för det besvär det skapat för er. Protokollet på webben är det som gäller.
NEWS är nyligen validerad för patienter ≥16 år enligt svenska förhållande. Av den anledningen är NEWS-skalan förändrad till denna nu gällande som är publicerad i den nationella Vårdhandboken.
Ny text och tabell tillagd om klinisk riskkategorisering för kritisk sjukdom.
I tabell A har uppgift om bekräftad kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, har tagits bort.

Ämne: IVA-avdelningar

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena I

Senast uppdaterad

8 maj 2018 kl. 21:50
Fråga
Avsändare: Theresa Meijer

Hej! Jag undrar om det finns uppgifter på hur många iva-avdelningar det finns i Sverige och hur mycket personal (oavsett personalkategori) det jobbar på dessa? Skriver just nu en D-uppsats på min utbildning till iva-ssk och har försökt hitta detta. Vänligen Theresa Meijer

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

På vår utdataportal http://portal.icuregswe.org/utdata/ finner du svar på hur många IVA det finns i Sverige. Se under Rapporter/Demografi/Antal vårdtillfälle. Du har alla IVA på x-axeln. De röda längst till höger är inte medlemmar.
Om du tittar under Kvalitetsindikatorer/Riktlinje för svensk intensivvård så kan se data på platser och bemanning.

Ämne: Taktil beröring

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O

Senast uppdaterad

19 april 2018 kl. 09:13
Fråga
Avsändare: Kristin Berg, SÄS

På SÄS IVA utförs taktil beröring som en behandlingsform av utbildad personal. Ska detta registreras i VTS och i så fall under vilken indikator?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Nej. Det ingår inte under några indikatorer såsom VTS2014 är utformat idag.

Ämne: Ventilatoravvänjning

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O

Senast uppdaterad

11 april 2018 kl. 13:26
Fråga
Avsändare: Zagorka Zivkovic, Lunds universitet

Hej, Finns det data att extrahera avseende avvänjning från ventilator/extubering som andel av tid per registrerat vårdtillfälle? Skriver en magisteruppsats om ventilatoravvänjning, skulle behöva få tillgång till sådan data.

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Data angående ventilatorbehandling hittar du på vår utdataportal.
Välj Rapporter;Åtgärder;Respiration;Ventilatorbehandling Invasiv.
Under Urval kan du göra de urval du önskar.

Ämne: VTS

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per O

Senast uppdaterad

11 april 2018 kl. 12:11
Fråga
Avsändare: Linda Ahl Karlsson, IVA Höglandssjukhuset

i har en sjukgymnast knuten till vår intensivvårdsavdelning som kommer några timmar varje dag. Hon medverkar vid mobilisering, kontrakturprofylax, andningsvård m.m. Hon dokumenterar också sina åtgärder i vår datajournal. Kan alla eller några av hennes åtgärder/tid räknas med i vår VTS registrering?

Svar
Besvarad av: Caroline Mårdh

Ja. VTS2014 avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som åtgår för att tillgodose en patients intensivvårdsbehov.
• Poängsättningen skall vara motiverad av ett behov hos patienten.
• Undersökningar och åtgärder skall vara utförda av avdelningens personal. Med avdelningens personal menas: sjuksköterskor, barn/undersköterskor, läkare och annan vårdpersonal som är knutna till avdelningen och som deltar i det patientnära arbetet.