Publikationer

Vetenskapliga publikationer som utgår från Svenska Intensivvårdsregistret. Om SIR är medförfattare i arbetet eller arbetet utgår från SIR-data lägger vi in arbetet i förteckningen. Vi kan inte garantera att förteckningen är fullt ut aktuell när det gäller presentationer eller abstracts. Meddela oss gärna om något saknas.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Forskning,  FocusReport,  ScientificArticle,  Abstract,  PosterOrPresentation, 
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Ward nurses' experiences of he discharge process between intensive care unit and general ward"
Tidskrift
Nursing in Critical care
Författare
Kauppi W, Proos M. Olausson S
Publicerad
2018
Kategori: FocusReport
Titel
"Kontinuerlig njurersättningsterapi"
Rapport
Fokusrapport III
Författare
Borgström S, Walther S, Petersson J, Wickerts C-J
Publicerad
2018
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Severe sepsis in the ICU is often missing in hospital discharge codes"
Tidskrift
Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2017; 61: 186–93
Författare
Wilhelms SB, Walther SM, Huss F, Sjöberg F
Publicerad
2017
Kategori: ScientificArticle
Titel
"Causes of long-term mortality in severe sepsis and septic shock"
Tidskrift
Intensive Care Medicine Experimental 2017, 5(Suppl 2):0440
Författare
Wilhelms S, Walther S, Sjöberg F, De Geer L
Publicerad
2017
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Surgical patients have favourable outcomes after admission to intensive care unit. A case-matched study using data from the Swedish Intensive Care Registry 2012–2014"
Var
ESICM LIVES 2017, Wien
Författare
Jawad M, Baigi A, Wilhelm S, Mårdh C, Chew M
Publicerad
2017
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Patterns of care and long-term survival of patients with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) in Sweden 2008–2016"
Var
SSAI Malmö
Författare
Metander A, Engerström L, Walther S on behalf of the Swedish Intensive Care Registry
Publicerad
2017
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Longitudinell uppföljning efter intensivvård – en multiregisterstudie"
Var
SIR:s forskningssymposium
Författare
Orwelius L
Publicerad
2017
Kategori: Abstract
Titel
"Intensive care admissions due to poisoning"
Tidskrift
ACTA Anaesthesiologica Scandinavica
Författare
Lindqvist E, Edman G, Hollenberg J, Nordberg P, Forsberg S
Publicerad
2017
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"The Impact of Resuscitation Fluid Bag Sixe Availability on the Volume of Fluid Administration in the ICU"
Var
ISICEM, Bryssel
Författare
Kawati H, Rasmusson, Pikwer, Castegren, Lipcsey
Publicerad
2017
Kategori: PosterOrPresentation
Titel
"Hopelessness: independent associations with health-related quality of life and short-term mortality after critical illness"
Var
ESICM
Författare
L. Orwelius, M. Kristenson, M. Fredrikson, F. Sjoberg, S. Walther Linköping University, Departments of Intensive Care, Clinical and Experimental Medicine, Linkoping, Sweden, Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Linkoping, Sweden, Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Linkoping, Sweden, Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Burns, Hand and Plastic Surgery, Linkoping, Sweden
Publicerad
2017