Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Riskjusterad mortalitet/dödlighet

Standardiserad mortalitetkvot (SMR) utgör ett övergripande kvalitetsmått för intensivvården. Riskjusterad mortalitet beskriver den förväntade dödligheten för en grupp patienter med hänsyn tagen till sjukdomens typ, svårighetsgrad, patientens ålder och tidigare sjukdomar. Riskjustering får vi med hjälp av ett poängsystem SAPS3 som beskriver hur svårt sjuk patienten är vid ankomst till intensivvårdsavdelningen.Vid internationell jämförelse håller Svensk intensivvård en hög standard.

Se resultat i rapporten SMR baserad på SAPS3 30-dagarmortalitet

För visning i tabelläge välj "Visa tabell" och för mer information se "Visa förklaring" i rapporten